Kontakt

 

Platforma Działalności Międzynarodowej  S.A.

 

ul. Produkcyjna 102,
15- 680 Białystok

pdm@grupatrakcja.com https://www.facebook.com/pdmgrupatrakcja

tel. 085 653 58 58

fax. 085 653 07 61

 

 

 

Dane identyfikacyjne:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000206982
Kapitał zakładowy: 7 853 000,00 zł

Kapitał wpłacony: 7 853 000,00 zł

 

NIP: 966 17 14 801

REGON: 052228790